Chuẩn bị tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2680/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa.

Theo đó, kế hoạch nhằm tổng hợp, đánh giá toàn diện thực trạng triển khai Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và bất cập cần tháo gỡ...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu việc tổng kết cần được thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện; tập hợp được ý kiến của các cơ quan, tổ chức, các nhà quản lý, nhà khoa học và bảo đảm đúng nội dung, mục đích, yêu cầu, tiến độ đề ra qua đó phản ánh đúng thực tế tình hình thực hiện Luật Di sản văn hóa trên cả nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, dự kiến tổ chức hội nghị tổng kết vào tháng 12-2021.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục