Tiếng việt | English

Giới thiệu báo Cuối tuần 24-10

- Phát hành ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thành công tốt đẹp, Báo Tuyên Quang Cuối tuần kỳ này mang chủ đề Sức mạnh đoàn kết, khẳng định một trong những bài học thành công quan trọng của nhiệm kỳ trước, cũng là cội nguồn sức mạnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ này.

Báo trang trọng đăng bài viết Nhớ lời dặn thiết tha của Bác Hồ - giới thiệu tư tưởng của Bác về đoàn kết trong Đảng, đại đoàn kết dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; khẳng định đây là một  cống hiến đặc sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn hết sức quan trọng. Tư tưởng ấy đã được xác định trong nhiều nghị quyết của Đảng, trong chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh và trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vừa được công bố rộng rãi để lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân. Bài viết đặt vấn đề: Hơn lúc nào hết, việc tăng cường đoàn kết là yếu tố cốt lõi tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng toàn dân để sớm đưa Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống, góp phần đưa đất nước phồn vinh, hạnh phúc như Bác Hồ hằng mong muốn…

Mục “Chuyện Cuối tuần” kỳ này kể lại câu chuyện về chiếc đồng hồ và dẫn lời Bác Hồ căn dặn: Đối với chi, đảng bộ hay tất cả các cơ quan, đơn vị cũng vậy, mỗi phòng, ban là một bộ phận không thể thiếu. Tất cả đều có nhiệm vụ riêng, dù việc lớn, việc nhỏ nhưng cũng đều là một phần quan trọng trong tập thể; mỗi nhiệm vụ như một mắt xích nối lại với nhau để tạo thành một khối vững chắc. Do vậy phải thật sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng phát huy khả năng của mình, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Việc so bì, tính toán thiệt hơn về quyền lợi, trách nhiệm hay ngại việc nặng tìm việc nhẹ, sẽ dẫn đến mất đoàn kết, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung.

Số báo này giới thiệu ý kiến trao đổi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh về kết quả huy động được sức mạnh đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Báo cũng có nhiều bài viết sinh động về tình đoàn kết trên tất cả các lĩnh vực, địa phương trong tỉnh. Nhờ đoàn kết, các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua đều đạt và vượt mức kế hoạch. Nhờ đoàn kết, cấp ủy, chính quyền các cấp được tiếp thêm sức mạnh từ bên trong. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của mình để cống hiến cho tập thể và cộng đồng nhiều hơn. Đây chính là sức mạnh của tình đoàn kết cần không ngừng được gìn giữ và phát huy để từ đó tạo ra nguồn sinh khí, động lực mới trong nhiệm kỳ mới thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Chuyên mục “Nghiên cứu - Trao đổi” kỳ này đăng bài viết của nhà báo, nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Văn Mạch trao đổi về một số ý kiến cho rằng  không thấy sách sử nào ghi nhà Mạc xây thành ở Tuyên  Quang, trong hơn 60 năm tồn tại (1527 - 1592), nhà Mạc chưa bao giờ chiếm được đất Tuyên Quang, Trấn sở đời Lê đóng ở đấy…. Dẫn các tài liệu lịch sử, bài báo khẳng  định lại rằng: nhà Mạc đắp thành ở Tuyên Quang khoảng sau năm 1592.  Nhà Nguyễn xây thành trên nền thành đất do nhà Mạc đắp.

Các chuyên mục thường kỳ của Báo cũng sẽ đem lại nhiều thông tin bổ ích cho bạn đọc.

Mời các bạn đón xem.

Ngọc Mai

Tin cùng chuyên mục