Tiếng việt | English

Giới thiệu Báo Tuyên Quang Cuối tuần 28-11

- Báo Tuyên Quang Cuối tuần phát hành ngày 28-11 có chủ đề Chuyển đổi số.

Chuyên mục Chuyện Cuối tuần giới thiệu các nội dung của Chương trình Chuyển đổi số quốc  gia đến năm 2025; định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chương trình xác định tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường sống an toàn, nhân văn, rộng khắp. Chủ trì chuyển đổi số quốc gia hướng tới mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu.

Trong đó có 6 quan điểm được xác định, và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện, xác định người đứng đầu chịu trách nhiệm về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách... Một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số bao gồm: Y tế, giáo dục, tài chính - Ngân hàng, nông nghiệp, Giao thông, vận tải, năng lượng, tài nguyên và môi trường, sản xuất công nghiệp.

Mục Diễn đàn tuần này nêu ý kiến về xây dựng chính quyền điện tử. Theo đó cần có sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhằm tạo thói quen sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ; tăng cường hỗ trợ, đẩy mạnh tuyên truyền, giúp cho người dân hiểu và nắm được quy trình đăng ký giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng… hướng tới một nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Số báo này dành nhiều trang viết về quá trình chuyển số trên các lĩnh vực của tỉnh. Trong đó, có việc xây dựng chính quyền điện tử, việc xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, việc thay đổi tư duy và cách làm theo hướng chuyển đổi số của ngành ngân hàng, của dịch vụ công và đáng nói hơn là của những người nông dân vốn chỉ quen với ruộng đồng. Có thể coi đây là những tín hiệu tốt để Tuyên Quang sớm bắt nhịp và hoàn thành Chương trình Chuyển đổi số quốc  gia đến năm 2025; định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt..

Đặc biệt, Báo giới thiệu ý  kiến của một số nhà khoa học, chuyên gia phát biểu về chuyển đổi số. Trong đó có ý kiến của PGS.TS Đỗ Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí - Tuyên truyền về khái niệm và những việc cần làm khi chuyển đổi số; ý kiến của ông Nguyễn Trung Hiếu,  Giám đốc Viễn thông Tuyên Quang về các giải pháp xây dựng hạ tầng viễn thông...

Trang Văn học nghệ thuật tuần này giới thiệu tác phẩm của Nguyệt Vũ, Đinh Công Thủy, Trần Thị Quỳnh Nga, Trần Hữu Dực.

Mục Nghiên cứu - Trao đổi có bài viết về danh xưng huyện Hàm Yên với các cứ liệu từ  Đại Việt sử ký toàn thư",  “Đồng Khánh dư địa chí" .

Các chuyên mục thường kỳ của Báo giới thiệu điểm đến và ẩm thực Tuyên Quang cuối tuần cùng nhiều thông tin hấp dẫn khác.

            Mời các bạn đón xem.

Ngọc Mai

Tin cùng chuyên mục