Tiếng việt | English

Hướng dẫn xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản hướng dẫn xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 tới các sở văn hóa, thể thao và du lịch; sở văn hóa và thể thao; sở văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - cơ quan thường trực của Hội đồng cấp cơ sở xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật và các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương.

Theo đó, công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 phải được thực hiện theo các quy định của Chính phủ và kế hoạch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Hội đồng cấp cơ sở phải bảo đảm số lượng theo quy định, trong đó ưu tiên mời các cá nhân tại địa phương có chuyên môn cao, các tác giả đã được tặng những giải thưởng này. Hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ lên Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước chậm nhất ngày 16-10-2020.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục