Khuyến khích tham gia Giải báo chí ''Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc'' lần thứ XV

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Công văn số 451-CV/BTGTU (ngày 16-7-2021) về hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022. Giải do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung trên, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai hưởng ứng và tuyên truyền Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022 trên các ấn phẩm, bản tin, trang thông tin điện tử do đơn vị quản lý; tạo điều kiện để phóng viên báo chí tìm hiểu, viết và gửi bài tham dự giải.

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội động viên, khuyến khích hội viên hưởng ứng giải; tích cực đi thâm nhập thực tế, nâng cao chất lượng sáng tạo các tác phẩm báo chí về đề tài đại đoàn kết toàn dân tộc để có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự giải.

Các cơ quan báo chí Hà Nội tăng cường, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí về đề tài đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên sáng tác nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng cao về đề tài này để tham dự giải.

Lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, phù hợp với các tiêu chí để tham dự; báo cáo số lượng, danh sách tác phẩm báo chí gửi tham dự trước ngày 21-9-2022.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục