Tiếng việt | English

Người giữ "lửa" then

- Ông Hà Văn Thuấn, xã Tân An (Chiêm Hóa) luôn nhiệt tình, trách nhiệm với việc giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc Tày. Không chỉ sáng tác, biểu diễn văn nghệ, ông còn đào tạo hát then, đàn tính cho nhiều thanh niên. Ông được nhân dân ca ngợi là người giữ "lửa" then", được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Tin cùng chuyên mục