Tiếng việt | English

Nhà thơ Đinh Công Thủy được bầu là Chủ tịch Hội VHNT tỉnh

- Thực hiện văn bản số 3790/UBND-NC ngày 24 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã họp bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội.

Theo đó, nhà thơ Đinh Công Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Hội VHNT tỉnh, Phó Tổng Biên tập báo Tân Trào được bầu là Chủ tịch Hội. Nhà thơ Tạ Bá Hương, Ủy viên BCH Hội VHNT tỉnh, phóng viên Đài PTTH tỉnh được bầu là Phó Chủ tịch Hội.

Trước đó, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Mai Mạnh Hùng và Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Nguyễn Tuấn đã nghỉ chế độ từ tháng 8 và tháng 10 năm 2019.

PV

Tin cùng chuyên mục