Phát động sáng tác mỹ thuật về lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam vừa phát động sáng tác mỹ thuật đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, giai đoạn 2021-2025.

Các tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, có tác phẩm thuộ  lĩnh vực hội họa, đồ họa, điêu khắc sáng tác tại Việt Nam đều được tham dự. Nội dung tác phẩm tham dự phải về đề tài lịch sử và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; cách mạng; biển, hải đảo và biên giới; ca ngợi tinh thần yêu nước; những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quân đội; phản ánh các hoạt động huấn luyện, chiến đấu, công tác cứu hộ, cứu nạn, lao động sản xuất; xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại...

Mỗi tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm. Ban Tổ chức nhận tác phẩm từ ngày 1 đến 15-8-2024. Thông tin về cuộc vận động sáng tác được cập nhật tại website https://baotanglichsuquansu.vn. Có 22 giải thưởng dành cho tác phẩm xuất sắc, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục