Tiếng việt | English

Sẽ giám sát về công tác quản lý, tu bổ di tích

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố vừa ban hành kế hoạch về khảo sát công tác quản lý, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và công tác đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa thông tin, thể dục - thể thao trên địa bàn Hà Nội từ năm 2016 đến nay.

Theo đó, dự kiến, vào đầu tháng 6, Ban sẽ làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao; UBND một số quận, huyện, thị xã và một số điểm di tích, thiết chế văn hóa thông tin, thể dục - thể thao. Qua đó, Ban sẽ đánh giá toàn diện và có kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn việc quản lý, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và công tác đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa thông tin, thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục