Sơn Dương tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng Cách mạng Tháng Tám

- Tối 15-8, tại Quảng trường Tân Trào, UBND huyện Sơn Dương tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh 2-9.

 Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Tham gia đêm giao lưu văn nghệ có 14 tiết mục với trên 150 diễn viên là các hạt nhân văn nghệ quần chúng của các xã: Tân Trào, Minh Thanh, Trung Yên, Bình Yên, Lương Thiện, thị trấn Sơn Dương, câu lạc bộ Đàn tính - Hát then và sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân về tham gia hoạt động hè tại 5 xã ATK. Các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đổi thay của quê hương đất nước. Cũng tại đêm giao lưu văn nghệ, các đơn vị tham gia và nhân dân giao lưu nhảy sạp.

Thông qua hoạt động giao lưu văn nghệ nhằm tuyên truyền sâu rộng trong Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện về giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào của quê hương cách mạng anh hùng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022.

Tin, ảnh: Lý Thu

Tin cùng chuyên mục