Triển khai chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2175/QĐ-BVHTTDL ngày 23-7-2021 về kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Nội dung kế hoạch tập trung vào hoạt động rà soát, xây dựng, sửa đổi, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền công bố các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chuyển đổi số, kết nối liên thông thư viện, xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực tham gia tài trợ, đóng góp cho việc thực hiện chuyển đổi số, kết nối chia sẻ dữ liệu ngành Thư viện; xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền công bố tiêu chuẩn quốc gia trong hoạt động thư viện; tổ chức xây dựng, thúc đẩy các dự án phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn...

Kế hoạch cũng đề cập đến triển khai việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực ngành Thư viện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, học hỏi kinh nghiệm tại các quốc gia có chuyển đổi số ngành Thư viện phát triển...

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục