Tiếng việt | English

Truyền nghề

- Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng vợ chồng ông Tiêu Xuân Học 76 tuổi và bà Vương Thị Quy 70 tuổi, dân tộc Cao Lan, thôn Cây Thị, xã Đội Bình (Yên Sơn) vẫn tích cực truyền nghề cho con cháu làm trống sành phục vụ du khách trong nước và quốc tế.

Tin cùng chuyên mục