Giữ gìn tiếng nói, trang phục dân tộc truyền thống

TQĐT - Trước sự phát triển của xã hội, tiếng nói, trang phục dân tộc truyền thống đang dần bị mai một. Để giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc các dân tộc trong tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền “Giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc về tiếng nói, trang phục trong cộng đồng các dân tộc” tỉnh Tuyên Quang.

Phụ nữ dân tộc Cao Lan thôn Yên Thái, xã Hoàng Khai (Yên Sơn) luôn mặc trang phục
 truyền thống trong những buổi sinh hoạt cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Huề, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Hội LHPN tỉnh tổ chức các hoạt động giữ gìn, phát huy, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc về tiếng nói, trang phục một cách thiết thực. Trong 3 năm (2013 - 2015), Hội LHPN tỉnh đã tổ chức gần 20 lớp tập huấn về giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc về tiếng nói, trang phục cho hơn 3.000 báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện, cấp xã; hơn 2.000 thôn, bản được tuyên truyền giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc về tiếng nói, trang phục, trong đó có hơn 121.200 hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện.

Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển mạnh mẽ ở các cơ sở Hội. Hiện các cấp Hội đã thành lập hơn 80 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ. Một số cơ sở hội có phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển mạnh, tiêu biểu như xã Thiện Kế (Sơn Dương), xã Tân An (Chiêm Hóa), Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang) và Hồng Thái (Nà Hang)… Ngoài ra, hội viên phụ nữ còn tích cực tham gia hoạt động ở 141 tổ, đội văn nghệ quần chúng xã, phường, thị trấn và gần 3.000 tổ, đội văn nghệ các thôn, bản, tổ dân phố. Song song với việc phát triển các câu lạc bộ, đội văn hóa, văn nghệ quần chúng, các cấp Hội đã vận động chị em phụ nữ dân tộc tự may trang phục truyền thống để mặc trong các ngày kỷ niệm, ngày lễ của đất nước, của Hội và địa phương; vận động chị em tích cực tham gia các lễ hội văn hóa địa phương. 

Chị Đặng Thị Viên, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Nắc Con 2, xã Yên Lâm (Hàm Yên) cho biết, 100% hội viên là người dân tộc Dao. Ý thức giữ gìn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc thể hiện qua việc bà con luôn giữ tiếng nói trong giao tiếp và mặc trang phục truyền thống hằng ngày. 100% chị em trong chi hội biết may vá, thêu hoa văn trang phục dân tộc. Trong chi hội có 2 hội viên may trang phục bán để tăng thu nhập cho gia đình. Chị Phan Thị Bắc, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Song Lĩnh, xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang) cho biết: Để làm tốt việc giữ gìn tiếng nói, trang phục các dân tộc, Chi hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để đồng bào hiểu và trân trọng, tự hào về giá trị di sản văn hóa truyền thống. Chị vận động hội viên nòng cốt người dân tộc thiểu số, người lớn tuổi trong các gia đình làm gương, mặc trang phục truyền thống trong các ngày lễ lớn tạo hiệu ứng phong trào.

Các cấp Hội còn lồng ghép việc giữ gìn, phát huy, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc về tiếng nói, trang phục gắn với hoạt động câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc. Hiện, toàn tỉnh đã xây dựng được trên 220 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc. Thông qua hoạt động câu lạc bộ, chị em không chỉ được tuyên truyền về việc giữ gìn, bảo tồn tiếng nói, trang phục dân tộc truyền thống, mà các chị còn là những tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền cho chồng, cho con về các giá trị văn hóa truyền thống.    

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục