“Phong cách lãnh đạo của Bác Hồ”

- Cuốn sách “Phong cách lãnh đạo của Bác Hồ” của tác giả Phan Tuyết và Mai Quý Dân sưu tầm, tuyển chọn do Nhà xuất bản Hồng Đức phát hành là cuốn cẩm nang quý cho các tổ chức, cá nhân trong việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cuốn sách gồm 3 phần, phần I: Học tập phong cách lãnh đạo của Bác Hồ; phần II: Một số bài viết, bài nói, thư của Bác Hồ thể hiện phong cách lãnh đạo của Người; phần III: Những chuyện kể về phong cách lãnh đạo của Bác Hồ. Phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước tiên đó là phong cách quần chúng; là sự kết hợp tính nguyên tắc và tính linh hoạt, sáng tạo; sự kết hợp giữa nhiệt tình cách mạng với tính khoa học; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Trên cương vị đứng đầu Đảng và Nhà nước, lãnh tụ tối cao của một đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sâu sát, gần gũi, quan hệ mật thiết với quần chúng, thấu hiểu và chia sẻ mọi tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; nắm bắt sâu sắc tình hình thực tế, nhất là thực tế đời sống, tâm lý, văn hóa của người dân để quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng và thiết thực cho nhân dân. Người luôn tâm niệm: “Làm sao dân ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”... Chính vì vậy, Người thấy được sức mạnh của dân: “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”.

Phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn được thể hiện rõ qua những bài viết, bài nói, thư của Bác. Bằng nhiều bút danh như: Chiến Thắng, A.G, L.T... Bác đã viết những bài báo sâu sắc, giàu tính chiến đấu nói về phong cách lãnh đạo để mỗi cán bộ, đảng viên học tập. Tiêu biểu như: “Chính phủ là công bộc của dân”, “Sao cho được lòng dân?”, “Tự phê bình”, “Cán bộ tốt và cán bộ xoàng”, “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”...  Để làm được những điều đó, mỗi cán bộ phải biết đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân lên trên hết. Tất cả mọi việc làm, đến cùng đều là vì lợi ích của nhân dân. Có như vậy, người cán bộ mới không xa rời quần chúng, mới thực sự là cán bộ của dân. 

Đặc biệt, qua những câu chuyện kể về Bác, chúng ta càng hiểu hơn về phong cách của Người. Đó là câu chuyện: “Bữa cơm trên đường đi công tác”, “Chủ tịch không có đặc quyền”, “Bác có phải là vua đâu”, “Phải lắng nghe ý kiến quần chúng”... Mỗi câu chuyện là những bài học ý nghĩa, sâu sắc, giúp người đọc hiểu hơn về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dù ở cương vị lãnh đạo cao nhất của đất nước, nhưng Bác luôn gần dân, tích cực xuống cơ sở để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Trong công việc, Người tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; luôn tôn trọng ý kiến của tập thể, cùng tập thể bàn bạc để đi đến thống nhất, đồng thời giao việc đúng người để phát huy tính sáng tạo và năng lực của cán bộ...

Tìm hiểu phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên có dịp tự soi mình để khắc phục những hạn chế, thiếu sót, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để ngày càng hoàn thiện bản thân.

Huyền Linh

Tin cùng chuyên mục