Tiếng việt | English

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang

TQĐT - Ngày 24-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp cho ý kiến về nội dung Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030.
Video không hợp lệ