Tiếng việt | English

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn tiếp đoàn Đại sứ quán Thái Lan, Lào

Video không hợp lệ