Tiếng việt | English

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn tiếp xúc cử tri phường Tân Quang

Video không hợp lệ