Tiếng việt | English

Công an tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

- Sáng 25-7, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCA-X11 ngày 17-5-2016 của Bộ Công an về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2016- 2020”. Dự hội nghị có lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị Bộ Công an; lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Video không hợp lệ