Tiếng việt | English

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh

- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII, sáng 23-7, HĐND tỉnh tổ chức thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và các nhiệm vụ quan trọng khác.
Video không hợp lệ