Tiếng việt | English

Đánh giá giữa kỳ chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

TQĐT - Ngày 18-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá giữa kỳ chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và kết quả thực hiện chính sách về nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.
Video không hợp lệ