Tiếng việt | English

Đánh giá kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2018

TQĐT - Ngày 23-10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2018; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
Video không hợp lệ