Tiếng việt | English

Đánh giá thực hiện Nghị quyết 03 và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

TQĐT - Ngày 14-3, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh họp đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13-7-2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch giao năm 2019 và xét công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Video không hợp lệ