Tiếng việt | English

ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận ở tổ về phát triển kinh tế - xã hội

TQĐT - Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, ngày 23 và 24-10, trong phiên thảo luận tại tổ, Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận vào các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019; kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Video không hợp lệ