Tiếng việt | English

Giải cầu lông các cơ quan khối Đảng tỉnh năm 2016

TQĐT - Ngày 25-6, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy - cơ quan thường trực Khối thi đua các cơ quan khối Đảng tỉnh đã tổ chức giải cầu lông cán bộ, công chức, viên chức năm 2016.  
Video không hợp lệ