Tiếng việt | English

HĐND tỉnh chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII

- Chiều 24-7, HĐND tỉnh tiếp tục thông qua các nghị quyết; chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII.
Video không hợp lệ