Tiếng việt | English

Hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

TQĐT - Ngày 15-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Video không hợp lệ