Tiếng việt | English

Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

TQĐT - Ngày 16-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Video không hợp lệ