Tiếng việt | English

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 13: Quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018

TQĐT - Ngày 19-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (khóa XVI).
Video không hợp lệ