Tiếng việt | English

Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

TQĐT - Ngày 20-12, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
Video không hợp lệ