Tiếng việt | English

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

TQĐT - Ngày 21-12, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và học tập Chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Video không hợp lệ