Tiếng việt | English

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021: Kiện toàn bộ máy HĐND, UBND tỉnh

TQĐT - Ngày 29-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Video không hợp lệ