Tiếng việt | English

Lễ hội Lồng tông, Ngày hội văn hoá dân tộc huyện Lâm Bình

TQĐT - Ngày 15 và 16-2, tại xã Lăng Can, UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức Lễ hội Lồng tông, Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện.
Video không hợp lệ