Tiếng việt | English

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

Video không hợp lệ