Tiếng việt | English

Tập huấn nghiệp vụ hành chính văn phòng, kiểm soát thủ tục hành chính

TQĐT - Từ ngày 7 đến 9-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hành chính văn phòng - kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 cho đại diện lãnh đạo văn phòng, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và một số công chức, viên chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố và công chức văn phòng thống kê các xã, phường, thị trấn.
Video không hợp lệ

Video khác