Tiếng việt | English

Thành phố Tuyên Quang biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

- Ngày 2-7, UBND thành phố Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Tuyên Quang lần thứ V (giai đoạn 2020-2025). Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang. Dự hội nghị có 175 đại biểu đại diện cho các tập thể, chiến sỹ thi đua, điển hình tiên tiến của thành phố.
Video không hợp lệ