Tiếng việt | English

Tháo gỡ khó khăn cho các HTX nông, lâm nghiệp và thủy sản

TQĐT - Theo báo cáo của Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay toàn tỉnh có 159 hợp tác xã nông, lâm nghiệp và thủy sản, nhưng chỉ có 29,6% trong số này hoạt động hiệu quả, hơn 50% hoạt động trung bình và 11,3% hoạt động yếu kém. Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của các HTX không chỉ giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh này đóng góp cho sự phát triển chung của kinh tế địa phương mà còn giúp các xã viên, người lao động có thêm thu nhập, nâng cao đời sống.
Video không hợp lệ