Tiếng việt | English

Tổng kết, công bố kết quả đề tài “Nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Từ điển Tuyên Quang”

TQĐT - Ngày 15-2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết, công bố kết quả đề tài “Nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Từ điển Tuyên Quang”.
Video không hợp lệ