Tiếng việt | English

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc

- Ngày 1-7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Video không hợp lệ