Tiếng việt | English

Các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

TQĐT - Ngày 14-1, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của các ban xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy.
Video không hợp lệ

Video khác