Tiếng việt | English

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho trí thức, văn nghệ sỹ, phóng viên báo chí

TQĐT - Ngày 29-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, phóng viên các cơ quan báo chí, văn học - nghệ thuật, Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp của tỉnh.
Video không hợp lệ

Video khác