Tiếng việt | English

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang (đơn vị bầu cử số 3)

TQĐT - Thực hiện Điều 67 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Báo Tuyên Quang điện tử đăng Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021:
Video không hợp lệ

Video khác