Tiếng việt | English

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 4: Thảo luận tham gia ý kiến vào các dự thảo kế hoạch, chương trình, đề án của tỉnh

TQĐT - Ngày 25-4, UBND tỉnh đã tổ chức kỳ họp tháng 4 tham gia ý kiến vào một số dự thảo chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Video không hợp lệ

Video khác