Tiếng việt | English

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 vùng miền núi phía Bắc

- Ngày 8-8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 vùng miền núi phía Bắc.
Video không hợp lệ