Bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

- Tháng 11-2018, huyện Yên Sơn thực hiện hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện thành Cơ quan Văn phòng huyện Yên Sơn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sau hơn 2 năm, mô hình hợp nhất đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, không chỉ tinh gọn bộ máy, kết quả xử lý công việc cũng ngày càng nâng lên.

Cán bộ, lãnh đạo Văn phòng huyện Yên Sơn phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
tham mưu cho cả cấp ủy và chính quyền huyện.

Qua tìm hiểu thực tế sau hơn 2 năm thực hiện mô hình hợp nhất các văn phòng của huyện Yên Sơn cho thấy, hoạt động của Văn phòng huyện có nhiều ưu điểm, hiệu quả vượt trội so với trước khi thực hiện hợp nhất. Việc xử lý văn bản rút ngắn được thời gian và một số quy trình như: chỉ có một đầu mối tiếp nhận văn bản; sau khi xử lý văn bản đồng thời tham mưu trực tiếp cho lãnh đạo Huyện ủy và UBND mà không cần phải chuyển cho lãnh đạo Huyện ủy rồi sau đó phải thêm quy trình chuyển sang UBND huyện như trước đây... Do đó các văn bản chỉ đạo của cấp trên được triển khai thực hiện nhanh hơn. Các văn bản của cấp ủy chỉ đạo chính quyền và các văn bản của chính quyền báo cáo cấp ủy đều rút ngắn thời gian xử lý đi, đến và số lượng văn bản tham mưu giảm trên 10%. Việc tham mưu, tổng hợp các lĩnh vực được thực hiện đồng bộ, thống nhất, một cơ quan, một cá nhân phụ trách một lĩnh vực, tránh chồng chéo, trùng lặp.

Việc sáp nhập giúp tăng cường được sự phối hợp, tương trợ giữa các cá nhân trong công tác tham mưu, tổng hợp, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên. Trước đây chị Nguyễn Thị Linh, chuyên viên phụ trách lĩnh vực nội chính phải thực hiện tham mưu 2 văn bản cho cấp ủy và chính quyền để xử lý đơn thư chuyển đến thì giờ đây cơ quan văn phòng trực tiếp chuyển đến cơ quan chuyên môn để giải quyết rút ngắn được 2 bước trong quy trình, tránh được sự chồng chéo. Chị Linh cho biết, khi thực hiện hợp nhất, chị thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ của cấp ủy và chính quyền, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, do vậy tính bao quát nhiệm vụ, công việc tốt hơn. Sau một thời gian thực hiện, mỗi chuyên viên đều có thêm các kỹ năng phối hợp, tăng cường sự học hỏi lẫn nhau từng bước nắm rõ quy trình thực hiện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhanh chóng và đi vào nền nếp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Việc thực hiện mô hình mới đã góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, giảm được một đầu mối, giảm một lãnh đạo cấp trưởng, một cấp phó. Đến nay, Văn phòng huyện Yên Sơn đã giảm được 5 biên chế, từ 34 xuống còn 29 biên chế. Như vậy mỗi năm trung bình giảm được 650 triệu đồng kinh phí. Đội ngũ cán bộ, công chức được cơ cấu, bố trí lại phù hợp với năng lực, trình độ, sở trường của từng cá nhân. Cán bộ văn phòng có thêm kỹ năng phối hợp và tổ chức, nâng cao trình độ công tác tham mưu, phục vụ tạo được sự đồng thuận, đoàn kết trong cơ quan. Nhiều cán bộ trẻ có điều kiện rèn luyện tác phong và kỹ năng nghiệp vụ, từng bước trưởng thành và có thể đáp ứng yêu cầu về vị trí việc làm trong nhiều cơ quan, tổ chức của huyện. 

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Chánh Văn phòng huyện Yên Sơn cho biết, hoạt động của Văn phòng được thống nhất một đầu mối cơ quan, từng bước được nâng cao hiệu quả, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy huyện, quản lý, điều hành của chính quyền huyện; quy trình, cách thức xử lý công việc thống nhất và hiệu quả hơn. Trong thời gian tới văn phòng huyện tiếp tục nghiên cứu, bổ sung quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức để đáp ứng những yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả đúng với tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục