Tiếng việt | English

Cải cách hành chính nhìn từ chỉ số Gia nhập thị trường

TQĐT - Theo công bố kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong 10 chỉ số thành phần thì chỉ số Gia nhập thị trường của Tuyên Quang có điểm số cao, nằm ở top 10 trong 63 tỉnh, thành phố. Đây là kết quả từ những nỗ lực của tỉnh trong cải cách hành chính (CCHC) tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhanh chóng gia nhập thị trường thời gian qua.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công thành phố Tuyên Quang giải quyết
thủ tục hành chính cho người dân.  Ảnh: Ngọc Hưng

Chỉ số Gia nhập thị trường nhằm đánh giá sự khác biệt về chi phí gia nhập thị trường của các doanh nghiệp mới thành lập giữa các tỉnh với nhau. Chỉ số thành phần này đo lường thời gian một doanh nghiệp cần để đăng ký doanh nghiệp, xin cấp đất (số ngày) và nhận được các loại giấy phép, hoàn thành mọi thủ tục cần thiết để tiến hành hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, chỉ số cũng đánh giá hiệu quả của bộ phận một cửa khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp thông qua các tiêu chí như cán bộ tại bộ phận một cửa thân thiện, nhiệt tình, am hiểu chuyên môn, hướng dẫn thủ tục tại bộ phận một cửa rõ ràng.

Qua các số liệu của VCCI cho thấy, nếu như năm 2016 chỉ số Gia nhập thị trường của tỉnh đạt 7,85 điểm thì năm 2017 đạt 8,29 điểm. Số liệu cũng đã chỉ ra, năm 2016 số ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp trung bình doanh nghiệp phải chờ đợi 7 ngày, nay rút xuống còn 5 ngày. Thời gian thay đổi đăng ký doanh nghiệp của năm 2016 trung bình là 5 ngày thì nay rút xuống còn 3 ngày.

Năm 2016 có tới gần 20% doanh nghiệp cho rằng phải mất thời gian hơn 1 tháng mới hoàn thành các thủ tục hành chính để doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động thì đến năm 2017 tỷ lệ này là 0%. Chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần, thái độ giải quyết công việc cho doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức đã có chuyển biến tích cực.

Có 94% doanh nghiệp khẳng định, cán bộ hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, tỷ lệ này năm 2016 là 58%. Có 70% doanh nghiệp nhận định, cán bộ bộ phận một cửa am hiểu chuyên môn, tỷ lệ này năm 2016 là 33%. Còn về thái độ làm việc của bộ phận này thì có 80% doanh nghiệp đánh giá là nhiệt tình, thân thiện, tỷ lệ này năm 2016 là 38%.

Ngoài ra, VCCI cũng chỉ ra những chuyển biến tốt của tỉnh trong việc công khai niêm yết các TTHC tại bộ phận một cửa, có 81% doanh nghiệp xác nhận các TTHC được công khai niêm yết (năm 2016 là 60%). Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận một cửa cũng có chuyển biết tốt, cụ thể có 76% doanh nghiệp cho rằng các thủ tục đăng ký của doanh nghiệp được ứng dụng công nghệ thông tin (năm 2016 là 25%).

Thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong quá trình triển khai, UBND tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện. Trong đó, nhiệm vụ đặt ra, các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm tối thiểu 30% chi phí thời gian cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, đề ra nhiệm vụ cải thiện chỉ số thành phần của PCI liên quan đến đơn vị mình một cách cụ thể theo mốc thời gian, lộ trình. UBND tỉnh đã ban hành 16 quyết định công bố chuẩn hóa 1.279 TTHC thuộc phạm vi giải quyết của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, xã. Đến nay đã có 580 TTHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện giảm thời gian giải quyết cơ bản đạt trên mức 30%, đặc biệt có những thủ tục giảm từ 50% - 83% thời gian giải quyết so với quy định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ cấp tỉnh đến xã vận hành theo cơ chế một cửa đã từng bước được đầu tư đồng bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các TTHC.

Ông Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết, thông qua sự tăng điểm của chỉ số PCI và DCI đã được khảo sát trong thời gian qua cho thấy những chuyển biến trong công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh là khá rõ nét. Các doanh nghiệp đều nhận thấy tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” đã được giảm bớt. Tuy nhiên chưa thể bằng lòng với những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều chỉ số thành phần thấp điểm tỉnh vẫn đang nỗ lực tiếp tục được cải thiện. 

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục