Tiếng việt | English

Cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Góp phần nâng cao chỉ số PCI

TQĐT - Sở Tài nguyên và Môi trường được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực hoạt động của ngành. Qua đó phát huy hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra in ấn bản đồ.

Tháng 11-2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chính thức triển khai hệ thống “Một cửa điện tử”. Các tổ chức, cá nhân liên quan có thể nhắn tin, tra cứu thông tin về hồ sơ trên Internet để biết tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục của mình. Cơ chế quản lý, giải quyết thủ tục hành chính của Nhà nước cũng đã có sự chuyển biến quan trọng từ mệnh lệnh sang phục vụ. Cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ có ý thức và trách nhiệm hơn. Tình trạng chậm trễ hồ sơ cũng từng bước được khắc phục. Hiện đơn vị đang sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử do tỉnh triển khai thử nghiệm từ năm 2012. Phần mềm này đem lại nhiều lợi ích thiết thực như nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cho nhân viên, giảm nhân công cho công tác văn thư, lưu trữ và giảm chi phí văn phòng phẩm, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo theo dõi quá trình xử lý công việc của cán bộ thực thi nhiệm vụ được giao. Hiện có 98 cán bộ của Sở có tài khoản trong phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Năm 2015 Sở đã tiếp nhận và xử lý 3.666 văn bản trên phần quản lý văn bản và điều hành.

Cũng trong năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai ứng dụng hệ thống thông tin đất đai Vilis 2.6 và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đất đai theo mô hình liên thông giữa chi nhánh với văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan thuế, phòng công chứng và các ngân hàng thương mại. Sở đã thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các thông tin phản ánh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường và việc tiếp nhận xử lý các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thông qua môi trường mạng. 

Website của Sở luôn được duy trì và cập nhật thường xuyên đảm bảo cung cấp, phổ biến thông tin để phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của các doanh nghiệp, cá nhân về các lĩnh vực của ngành, thông tin, tuyên truyền quảng bá các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Website cung cấp được nhiều thông tin cho người dân và doanh nghiệp về hoạt động của ngành tại địa phương, các thông tin về thủ tục hành chính, quy định của pháp luật về quản lý ngành, thông tin về giá đất, quy hoạch, kế hoạch, góp phần công khai minh bạch thông tin và tuyên truyền các hoạt động của ngành một cách thiết thực và hiệu quả. 

Những kết quả đạt được về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành Tài nguyên và Môi trường đã thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý; hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và nhu cầu người dân trên địa bàn tỉnh. Đây là nguyên nhân chính làm tăng điểm trong chỉ số thành phần PCI của tỉnh về tiếp cận đất đai từ 4,9 điểm năm 2014 lên 6,07 điểm năm 2015, tăng 1,17 điểm, mức tăng cao nhất trong 10 chỉ số thành phần trong PCI của tỉnh.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục