Tiếng việt | English

Cải cách là làm tốt hơn

TQĐT - Công tác cải cách thủ tục hành chính đã được các ngành địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tuy nhiên, qua đánh giá của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như nhiều cơ quan, bộ, ngành, địa phương để xảy ra tình trạng văn bản mới ban hành đã sửa đổi, thậm chí văn bản được ban hành có dấu hiệu trái nội dung, trái thẩm quyền, có nội dung sai nghiêm trọng.

Một số cơ quan thực hiện chế độ tiếp công dân chưa thường xuyên, chưa đối thoại, tháo gỡ cho người dân và doanh nghiệp. Tình trạng công dân, doanh nghiệp hỏi cơ quan nhà nước không trả lời, im lặng kéo dài vẫn còn; thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn nhiều, rườm rà, đi liền với các chi phí không chính thức. 

Chẳng hạn như trường hợp người dân đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã không được hướng dẫn cụ thể, kịp thời đã phải làm đi làm lại nhiều lần hay có gia đình đi khai tử cho người đã mất mà phải lòng vòng qua bộ phận này đến bộ phận khác. Những việc chưa được thông suốt, gây khó khăn cho người dân chính là do cán bộ chưa thực sự làm hết trách nhiệm.

Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra yêu cầu đối với công tác cải cách thủ tục hành hành chính năm 2019 là cần phải tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật, sửa các văn bản lạc hậu, sai sót, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi pháp luật. Muốn thế phải có sự chuyển biến mạnh mẽ về yếu tố con người, về tinh thần hành chính phục vụ người dân. Mọi thủ tục phải thuận lợi nhất cho người dân thông qua việc nâng cao chất lượng một cửa, một cửa liên thông. Cải cách là cần phải làm cho mọi việc tốt hơn.
Nguyệt Hằng

Nguyệt Hằng

Tin cùng chuyên mục