Tiếng việt | English

Cải cách thủ tục hành chính trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu

- Chi cục Hải quan Tuyên Quang luôn chú trọng công tác cải cách thủ tục liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục giấy tờ thông quan được thuận tiện, nhanh chóng, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong hoạt động, chi cục lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước về hải quan nhằm phấn đấu đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu cải cách hành chính đã được Tổng cục Hải quan đề ra. Chi cục Hải quan Tuyên Quang vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến từ năm 2017 đến nay. Ngay khi hệ thống này được vận hành, mọi giao dịch giữa doanh nghiệp với cơ quan Hải quan thực hiện hoàn toàn trên hệ thống điện tử, thời gian tiếp nhận, xử lý thông tin 24 giờ/7 ngày. Các thủ tục như khai báo, tiếp nhận, xử lý hồ sơ ; thanh toán phí và lệ phí… đều được thực hiện trên môi trường điện tử. 


Cán bộ Chi cục Hải quan Tuyên Quang hỗ trợ các doanh nghiệp về thủ tục hải quan thông qua mạng.

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, Chi cục Hải quan Tuyên Quang đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thông quan lô hàng. Chi cục đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng các phần mềm quản lý đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng công tác nghiệp vụ hải quan của ngành, duy trì hoạt động ổn định, thông suốt của hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, hỗ trợ tra cứu giấy phép của các bộ cấp trên cổng thông tin một cửa quốc gia... 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 12 doanh nghiệp triển khai các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến hết giữa tháng 10-2019 đạt hơn 156 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu là gần 79,2 triệu USD. Hỗ trợ doanh nghiệp giảm thời gian thông quan hàng hóa, thời gian giải quyết đối với các lô hàng đã giảm đáng kể. Cụ thể, thời gian giải quyết các lô hàng kiểm tra luồng vàng trung bình 30 phút kể từ thời điểm doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ, chứng từ (so với 2 giờ theo quy định); thời gian giải quyết các lô hàng luồng đỏ trung bình 2 giờ kể từ khi doanh nghiệp xuất trình đầy đủ hàng hóa (so với 8 giờ theo quy định)... Tính đến đầu tháng 11, Chi cục Hải quan Tuyên Quang hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục hải quan với tổng số tờ khai đã hoàn thành thủ tục hải quan là hơn 5.000 tờ.

Bài, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục