Tiếng việt | English

Cải thiện, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai

- Chỉ số tiếp cận đất đai là một trong 10 chỉ số thành phần đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thể hiện việc tiếp cận đất đai có dễ hay không và tính ổn định trong quá trình sử dụng đất. Đây là chỉ số quan trọng trong việc đánh giá khả năng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Đặng Minh Tơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, tiếp cận đất đai là lĩnh vực rất nhạy cảm, chính sách pháp luật về lĩnh vực này phức tạp, có tính lịch sử và thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, khối lượng công việc phát sinh nhiều, trong khi dữ liệu số hóa cơ sở đất đai của tỉnh vẫn chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, qua mỗi năm, chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh đều có mức tăng điểm, nếu như năm 2017, chỉ số này đạt 6,06 điểm, thì năm 2018 đạt 6,28 điểm. 

Công ty TNHH MTV Giày da Phúc Sinh được bố trí đất sạch để triển khai dự án Nhà máy sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu tại Khu công nghiệp Phúc Ứng (Sơn Dương).  Ảnh: Cao Huy

Giải pháp của ngành Tài nguyên là nhanh chóng hoàn thành 100% việc lập và tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất tại cả 3 cấp, gắn kết quy hoạch sử dụng đất của các xã với quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sản xuất và quy hoạch xây dựng; hoàn thành quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, cho thuê đất đối với 13/13 nông, lâm trường quốc doanh theo đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển của đơn vị; bố trí đất đai quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đảm bảo quỹ đất trồng lúa đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực và duy trì độ che phủ rừng trên 60%. Đồng thời, cân đối, khoanh định đất đai phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn, khu, cụm công nghiệp, khu du lịch, thương mại, đất quốc phòng, an ninh, đảm bảo sự phát triển đồng bộ của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn. Ngành cũng hoàn thành xây dựng bảng giá đất làm cơ sở thực hiện thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất... được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Hoàn thành lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020 tỉnh Tuyên Quang, đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 92/NQ-CP, ngày 11-7-2018; tổ chức công bố, công khai quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Ông Phạm Đình Tứ, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh khẳng định, chuyển biến lớn nhất là ý thức thực thi công vụ của cán bộ, công chức, từ chờ đợi doanh nghiệp, đến chủ động tiếp cận, hướng dẫn doanh nghiệp. Ông Tứ cho biết, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai cũng được rút ngắn, nếu như trước đây thời gian giải quyết hồ sơ thu hồi giao đất, cho thuê đất kéo dài khoảng 20 ngày, thì hiện nay giảm chỉ còn 5 ngày; hay như việc nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa, trước đây sẽ được xem xét, trả lời trong vòng 3 ngày, thì hiện Chi cục Quản lý đất đai cử 1 cán bộ của Chi cục cùng nhận hồ sơ, hướng dẫn trực tiếp, khi hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc có vướng mắc sẽ được trả lời, hướng dẫn trực tiếp, giảm thời gian đi lại cho doanh nghiệp. 

Đến thời điểm này, ngành đã giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng xây dựng 1.333 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh với diện tích 103.166,38 ha, trong đó có những công trình quan trọng, như: Công trình thủy điện Tuyên Quang, thủy điện Chiêm Hóa, khu công nghiệp Long Bình An, nhà máy giấy An Hòa, đường Quốc lộ 2 đoạn tránh Tuyên Quang, Quốc lộ 2C, Quốc lộ 37, Quốc lộ 279… Đồng thời giải phóng mặt bằng, bố trí đất ở tái định cư, đất sản xuất, ổn định cuộc sống cho trên 10.000 hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất. Trong đó, chỉ riêng năm 2018 đã thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 48 công trình, dự án với tổng diện tích là 185,8 ha và tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của 29 công trình dự án với tổng diện tích là 60,08 ha. Nguồn thu từ đất đai vào ngân sách của tỉnh tăng dần qua các năm và là nguồn thu quan trọng góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Năm 2018, nguồn thu từ đất đai trên địa bàn toàn tỉnh là trên 296,5 tỷ đồng, chiếm gần 50% nguồn thu từ các lĩnh vực tài nguyên - môi trường.   

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đặng Minh Tơn cho biết thêm, hiện nay quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh không nhiều, ngân sách tỉnh cũng chưa đủ để hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng… dẫn đến thời gian doanh nghiệp tiếp cận, thỏa thuận với dân kéo dài. Khắc phục vấn đề này, hiện ngành Tài nguyên đang phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh gửi trực tiếp các thông tin về quy hoạch đất đai, bảng giá đất… vào hòm thư điện tử của từng doanh nghiệp, hợp tác xã. Mục tiêu của ngành là tập trung cải thiện, nâng cao tính minh bạch về đất đai, trong đó minh bạch hóa tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất; công khai minh bạch trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất; trình tự và thủ tục, thời gian thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các thủ tục hành chính có liên quan về đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản. Đồng thời, tăng cường công tác quy hoạch, đề xuất với UBND tỉnh có giải pháp tạo quỹ đất sạch ở những vị trí thuận lợi, có lợi thế kinh tế cao vừa để doanh nghiệp có thể triển khai dự án ngay, vừa có thể thực hiện đấu giá đất, tăng thu ngân sách cho địa phương. 

Chỉ số tiếp cận đất đai và sử dụng đất ổn định là một trong những chỉ số thành phần quan trọng của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giúp cải thiện môi trường, tạo điểm đến hấp dẫn, đáng tin cậy cho nhà đầu tư. Khi chỉ số này không ngừng được cải thiện sẽ góp phần giữ chân các nhà đầu tư hoạt động hiệu quả, lâu dài tại địa phương.

Trần Liên

Tin cùng chuyên mục