Tiếng việt | English

Chỉ số CCHC tăng 30 bậc so với năm 2015

- Cụ thể, năm 2015, chỉ số CCHC của tỉnh xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố, đến nay đang xếp thứ 19/63. Trong đó 2 lĩnh vực được xếp trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất là: cải cách tổ chức bộ máy, xếp thứ 4; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xếp thứ 3.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính góp phần cải thiện, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Chỉ số CCHC của tỉnh có chuyển biến mạnh mẽ là do trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Trọng tâm là thực hiện giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở các lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp như: đất đai, tài nguyên và môi trường, xây dựng, đăng ký kinh doanh, tiếp cận điện năng, tư pháp; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế "một cửa", một cửa liên thông.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang).

Tin, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục